लोड गर्दै...
PEFA Assessment-III Dissemination Program
PEFA Assessment-III Dissemination Program
PEFA Assessment-III Dissemination Program
PEFA Assessment-III Dissemination Program
PEFA Assessment-III Dissemination Program
PEFA Assessment-III Dissemination Program
थान प्रसाद पंज्ञानी

थान प्रसाद पंज्ञानी

संयोजक

9851275618

tppangyani@yahoo.com

गोकुल बास्तोला

गोकुल बास्तोला

सदस्य सचिव

01-4770706

gokul2063@gmail.com

PEFA सचिवालय नेपालको बारेमा

The Public Expenditure & Financial Accountability (PEFA) Secretariat has been established in 2008 to facilitate Public Financial Management (PFM) activities of the Government of Nepal. The Secretariat operates under the Ministry of Finance and is guided by the PFM Reform Steering Committee, chaired by the Secretary of Finance. It conducts periodic PEFA Assessments and initiates efforts to reform PFM policies, plans, and programs. Additionally, the Secretariat organizes seminars and workshops on various themes related to PFM reform, coordinating review meetings. It serves as a liaison with development partners, acting as a focal point for PFM-related activities in Nepal.

The PEFA Secretariat provides Technical Assistance and support to line ministries and departments for the implementation of PFM activities. It collects information on progress from federal governments agencies and subnational governments regarding program outcomes. The Secretariat produces both periodic and annual progress reports.

The PEFA Secretariat is headed by a Coordinator, with the Me

पुरा हेर्नुहोस...

पेफाको स्तम्भहरू

PEFA ले खुला र व्यवस्थित PFM प्रणालीमा प्रदर्शनका सात स्तम्भहरू पहिचान गर्दछ

बजेट विश्वसनीयता
बजेट विश्वसनीयता

बजेट विश्वसनीयता

1 कुल खर्च निकासी
2 व्यय संरचना प्रतिफल
3 राजस्व प्रतिफल

सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता
सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता

सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता

4 बजेट वर्गीकरण
5 बजेट कागजात
6 वित्तीय रिपोर्ट बाहिर केन्द्रीय सरकार सञ्चालन
7 उपराष्ट्रिय सरकारहरूमा हस्तान्तरण
8 सेवा वितरणको लागि कार्यसम्पादन जानकारी
9 वित्तीय जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच

सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन
सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन

सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन

10 वित्तीय जोखिम रिपोर्टिङ
11 सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन
12 सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन
13 ऋण व्यवस्थापन

नीति आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट
नीति आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट

नीति आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट

14 समष्टि आर्थिक र वित्तीय पूर्वानुमान
15 वित्तीय रणनीति
16 व्यय बजेटमा मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य
17 बजेट तयारी प्रक्रिया
18 बजेटको विधायी छानबिन

बजेट कार्यान्वयनमा भविष्यवाणी र नियन्त्रण
बजेट कार्यान्वयनमा भविष्यवाणी र नियन्त्रण

बजेट कार्यान्वयनमा भविष्यवाणी र नियन्त्रण

19 राजस्व प्रशासन
20 राजस्वको लेखा
21 वर्षमा संसाधन विनियोजनको भविष्यवाणी
२२ व्यय बकाया
23 पेरोल नियन्त्रणहरू
24 खरिद
25 गैर-तलब खर्चमा आन्तरिक नियन्त्रणहरू
26 आन्तरिक लेखापरीक्षण

लेखा र रिपोर्टिङ
लेखा र रिपोर्टिङ

लेखा र रिपोर्टिङ

27 वित्तीय डेटा अखण्डता
28 वर्षमा बजेट रिपोर्टहरू
29 वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन

बाह्य जाँच र लेखापरीक्षण
बाह्य जाँच र लेखापरीक्षण

बाह्य जाँच र लेखापरीक्षण

30 बाह्य लेखापरीक्षण
31 लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको वैधानिक छानबिन